Eestimaine jäätmekäitlusettevõte

Leiame, et professionaalne jäätmemajandus on jätkusuutliku ja terve looduskeskkonna alustalaks. Võtame vastu ja suuname teie ehitus- ja pakendijäätmeid taaskasutusse. Pakume võimalust rentida multiliftkonteiner, vajadusel koos veoki ja juhiga.

Loodussõbralik käitumine on samm tervema elukeskkonna poole.