UUTTA! Vuokraamme jätemurskainta sekä tuuli- ja rumpuseulaa.